Page 7 - Covid-19 Yetiskin
P. 7

SALGIN HASTALIK DÖNEMLERİNDE
                        PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIMIZI KORUMAK        1. Koronavirüs ile ilgili bilimsel, somut ve gerçekçi
        bilgiler edinin. Bir salgın hastalık riski altında stres ve
        kaygınızı sağlıklı bir şekilde yönetmenin en iyi yolu doğ-
        ru ve gerçekçi bilgi edinmektir. Bu nedenle koronavirüs
        (COVID-19) ile ilgili olarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar-
        dan gelen doğru bilgilere göre hareket edin. Kaynağı belli
        olmayan ya da alanında yetkin olmayan kişi ve kurumlar
        tarafından sunulan bilgilere itibar etmeyin. Aksi halde çok
        çeşitli kaynaklardan gelen farklı bilgiler belirsizliğe ve kar-
        maşaya yol açabilir ve bu durum kaygınızın gereksiz yere
        artmasına neden olabilir.


        2. Koronavirüs riskinden korunma yöntemlerini öğrenin ve
        uygulayın. Bir salgın hastalık riskinden korunma yöntemlerini öğren-
        mek, uygulamak ve aile üyelerinin de bu sürece katılımını sağlamak
        kontrol algımızın gelişmesine ve kaygımızın azalmasına yardımcı olur.
        Dolayısıyla, yetkili kişi ve kurumların koronavirüs riskinden korunma
        yöntemleri ile ilgili verdikleri bilgileri mutlaka dikkate alın, uyarı ve
        önerilere titizlikle uyun.


        3. Medyayı sağlıklı kullanın. Medya ya da sosyal medya üzerin-
        den dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını ile ilgili ne olup bitti-
        ğini öğrenmek istemeniz oldukça doğaldır. Ancak, koronavirüs salgını
        ile ilgili haberleri 7/24 aralıksız ve aşırı şekilde takip etmekten, sürekli
        tekrarlayan görüntüleri ve tartışmaları izlemekten kaçının. Koronavi-
        rüs sürecine ait görüntü, resim, haber ve tartışmalara gereğinden faz-
        la odaklanmak, kendinizi olduğundan daha fazla tehlike ya da tehdit
        altında hissetmenize, panik olmanıza ve stres tepkilerini-
        zin artmasına neden olabilir. Dolayısıyla, gün içinde ken-
        dinize belirli zaman aralıkları belirleyin ve koronavirüs ile
        ilgili haberleri sadece bu zaman aralıklarında takip edin.
        Gerçekten önemli bir haberi kaçıracağınız konusunda en-
        dişe yaşıyorsanız, güvendiğiniz birkaç kişiden acil bir ge-
        lişme olduğunda size haber vermesini isteyin.


                      7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12