Page 3 - Covid-19 Yetiskin
P. 3

SALGIN HASTALIK DÖNEMLERİNDE
                        PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIMIZI KORUMAK


        Zorlu yaşam olayları karşısında çeşitli stres tepkileri göstermemiz
        beklendik bir durumdur. Özellikle tüm dünyada yaşanan koronavirüs
        (COVID-19) salgını nedeniyle kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz, toplu-
        mumuz ve diğer insanlar için endişe, kaygı, panik ve korku yaşamamız
        olağandır. Hastalığa yakalanma riski altında olmak, virüs salgınının ne
        zaman son bulacağını tam olarak bilememek, salgın sürecinde yaşa-
        nabilecek sosyal ve ekonomik zorluklara yönelik belirsizlik yaşamak
        ve en önemlisi kendimizi ve ailemizi bu süreçte nasıl koruyacağımıza
        yönelik endişelerimiz ister istemez yoğun stres ve kaygı yaşamamıza
        neden olabilmektedir.

        Genel olarak travmatik stres belirtileri, korkutucu ya da zarar verici
        olaylar karşısında insanların gösterdikleri tepkiler için kullanılır. Zorlu
        yaşam olayı, kişinin kendi başına gelebilir, kişi bir başkasının yaşadık-
        larına şahit olabilir ya da bir başkasının yaşadıklarını duymuş olabilir.
        Bu üç durumda da kişilerin derinden etkilenmesi, yoğun stres ve kay-
        gı belirtileri göstermesi normaldir.

        Bu tür tepkiler “anormal bir olaya verilen normal tepkiler” olarak ta-
        nımlanır. Ortaya çıkan stres tepkilerinin şiddeti ve yoğunluğu kişiden
        kişiye değişiklik gösterebilir. Bu tepkileri yaşamanız sizin “zayıf” bir in-
        san olduğunuz anlamına gelmez. Aşağıda zorlu yaşam olayları kar-
        şısında bireylerde görülebilecek ortak stres tepkileri sunulmaktadır.


                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8