Page 8 - Covid-19 Cocuk
P. 8

KORONAVİRÜS RİSKİ SÜRECİNDE
        ÇOCUKLARINIZA YARDIMCI OLMAK
        İÇİN ÖNERILER
        Salgın hastalık tehdidi gibi zorlu bir yaşam olayı karşısında çocuklar,
        herkes gibi kendilerini güvende hissetmek ve her şeyin kontrol altın-
        da olduğu bilmek ister. Bu yüzden, koronavirüs riskinin çocuklar üze-
        rindeki olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak ve çocukların psikolojik
        sağlamlığını artırmak ebeveynler için oldukça önemlidir. Aşağıda, ye-
        tişkinler olarak çocuklarınıza yardımcı olmak için bazı temel öneriler
        sunulmaktadır.        1. Bilgi edinin. Bir salgın hastalık riski altında kendinize ve çocuk-
        larınıza yardımcı olmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri
        koronavirüs (COVID-19) hakkında doğru kaynaklardan bilgi almaktır.
        Kaynağı belli olmayan ya da alanında yetkin olmayan kişi ve kurumlar
        tarafından sunulan bilgilere itibar etmeyin. Dolayısıyla, yetkili kişi ve
        kurumların koronavirüs riskinden korunma yöntemleri ile ilgili verdik-
        leri bilgileri mutlaka dikkate alın, uyarı ve önerilere titizlikle uyun.        2. Dinleyin. Çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi ve anlamlı şeyler-
        den biri onları dinlemektir. Çünkü çocuklar, genellikle, onları endişe-
        lendiren ve strese neden olan şeyler hakkında konuşmak isterler. Ço-
        cuğunuzu dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin. Çocuklarla karşılıklı
        konuşmak ve sohbet etmek, onların yaşadıkları bu zorlu süreci atlat-
        maları için en sağlıklı ve doğal yoldur. Şunu unutmayın ki, çocuklarınız
        yaşananların farkında ve tüm olup bitenleri gözlemliyorlar. Bu neden-
        le, yaşananlar hakkında konuşmamak, çocuklarınızın yanlış bilgi edin-
        melerine ve yoğun kaygı yaşamalarına neden olabilir. Okul çağındaki
        çocuklarınıza “arkadaşların koronavirüs hakkında konuşuyorlar mı?”,
                     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13