Page 10 - Covid-19 Cocuk
P. 10

4. Normalleştirin. Çocuklarınızın stres, kaygı ve kor-
        ku gibi yaşadıkları duyguları size anlatmalarına izin
        verin. Ancak, onları özellikle koronavirüs hakkında ko-
        nuşmak için zorlamayın. Sadece dinleyin ve anlayış
        gösterin. Bu süreçte özellikle çocukların stres, kaygı
        ve korku yaşamaları oldukça normaldir. Çünkü çocuk-
        lar da hasta olup olmayacakları ya da hasta olurlarsa
        başlarına ne geleceği konusunda belirsizlik ve endişe
        yaşayabilirler. Bu noktada çocukların yetişkinlere göre
        daha az hastalandıklarını ya da hastalığı daha hızlı atlatabildiklerini
        söyleyin. Uygun bir zamanda, koronavirüs riski altında yaşanan stres,
        kaygı, korku ya da üzüntü gibi duyguların normal olduğunu anlatın.
        Onlara üzgün ya da stresli hissetmenin ya da korkmanın yanlış olma-
        dığını söyleyin. Bu stresli dönemin ve yaşadıkları duyguların geçici
        olduğunu, yaşamın bir süre sonra normale döneceğini belirtin. Koro-
        navirüs ile ilgili haberler ya da çevrenizde olup bitenler hakkında ço-
        cuğunuzla sakin bir ses tonuyla konuşun ve aşırı kaygılı ya da üzgün
        görünmemeye dikkat edin. Unutmayın ki çocuklar çok iyi gözlemci-
        dirler ve sizin endişeli olup olmadığınızı kolayca anlarlar. Yine, kendi-
        lerini üzen ya da endişelendiren bir şey olduğunda her zaman sizinle
        konuşabileceklerini onlara hatırlatın.        5. Güven verin. Gerçekçi bir şekilde güvende olduklarına dair ço-
        cuklarınıza moral verin. Çocukların bu konudaki şüphe ve endişelerini
        giderin. Hem sizin hem de diğer yetişkinlerin meydana gelebilecek
        olası tehlike ve risklerden onları korumak için gerekli önlemleri aldı-
        ğınızı ve bundan sonra da almaya devam edeceğinizi hatırlatın. Bu
        noktada, insanları sağlıklı ve güvende tutmak için neler yapıldığından
                   kısaca söz edin. Örneğin küçük yaştaki
                   çocuklara doktor, hemşire ve hastanele-
                   rin hastalanan insanları iyileştirmek için
                   hazır olduklarını belirtin. Daha büyük yaş-
                   takilere, bilim insanlarının aşı ve tedavi
                     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14