Page 5 - Covid-19 Cocuk
P. 5

SALGIN HASTALIK DÖNEMLERİNDE
                        PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIMIZI KORUMAK       6-11 yaş arasındaki çocuklar:       • Dikkatini bir şeye verememe
       • Aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olma
       • Herkesten uzaklaşma, içine kapanma
       • Kabus görme, uyumak istememe ya da uyku problemleri
       • Karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler
       • Asılsız korkular geliştirme ve hep bu korkulardan söz etme
       • Sevdiği şeylerden artık zevk almama
       • Yaşıtlarından daha fazla ya da daha az yemek yeme

       6-11 yaş arası çocuklar bir salgının ne olduğunu ve insanları nasıl et-
       kilendiğini çeşitli yönleriyle somut düzeyde anlayabilirler. Bu nedenle
       dışarıya çıkmaktan korkabilirler ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi bı-
       rakabilirler. Kendilerinin ya da aile üyelerinden birinin zarar görebile-
       ceğine yönelik yoğun endişe yaşayabilirler. Bazı çocuklar herhangi
       bir neden olmaksızın öfkelenebilir ve saldırganca davranabilirler. Bazı
       çocuklarda ise özbakım becerilerinde gerileme olabilir ve ebeveyn-
       lerinin kendilerine yemek yedirmesini ya da kıyafetlerini giydirmesini
       isteyebilirler, yetişkinlerin kendileriyle daha sık ilgilenmesi için ısrarcı
       olabilirler.


                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10