Page 11 - Covid-19 Cocuk
P. 11

SALGIN HASTALIK DÖNEMLERİNDE
                        PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIMIZI KORUMAK        geliştirmek için çok sıkı çalıştıklarını ifade edin. Yine, koronovirüsten
        korunmak için alınan diğer önlemlerden kısa, öz ve somut olacak şe-
        kilde bahsedin. Bu noktada, çocuklara alabilecekleri kişisel önlem-
        lerden de söz edin. Bu sayede, çocukların her şeyin kontrol altında
        olduğuna yönelik algıları güçlenir ve yapabilecekleri olumlu kişisel
        davranışlara odaklanırlar.        6. Rahatlatın. Çocuklar, değerli olduklarını ve
        korunduklarını hissetmek için sizin yardımını-
        za ihtiyaç duyarlar. Her zamankinden biraz daha
        fazla ilgi, yakınlık ve şefkat göstererek çocukların
        psikolojik sağlamlıklarının artmasına büyük katkı
        sağlayabilirsiniz. Çocuğunuza samimi bir şekilde
        onu sevdiğinizi söyleyin. Sevildiklerini ve değer
        verildiklerini hissettiklerinde çocuklar daha mutlu
        ve umutlu olurlar, kendilerine olan güvenleri artar.        7. Koruyun. Çocuklar belirsizlikten, ani değişimlerden ya da günlük
        düzenlerinin sürekli değişmesinden pek hoşlanmazlar. Dolayısıyla,
        çocukların günlük aktivitelerini korumak çok önemlidir. Bu nedenle
        çocuklarınızın yemek, oyun ya da uyku saatlerinin değişmemesine
        mümkün olduğunca özen gösterin. Okul çağındaki çocukların “Eği-
                  tim Bilişim Ağı (EBA)” üzerinden öğrenimle-
                  rine devam etmelerini sağlayın. Yine, tele-
                  fon, e-posta, sosyal medya ya da internet
                  üzerinden çocuklarınızın arkadaşlarıyla,
                  yakınlarınızda ya da akrabalarınızla iletişim
                  kurmalarına yardımcı olun. Diğer yandan,
                  çocuklarınızın televizyon, sosyal medya ya
                  da internet üzerinden sürekli olarak korona-
                  virüs ile ilgili haber ya da tartışma ortamları-
                  na girmelerine izin vermeyin.
                     11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14