Page 6 - Covid-19 Cocuk
P. 6

12-18 yaş arasındaki çocuklar:        • Uyku problemleri (uykusuzluk, kabus vb.) yaşama
        • Salgın hastalığı hatırlatıcı ortamlardan kaçma
        • Koronavirüs hakkında konuşmaktan kaçınma
        • Tütün, alkol ya da madde kullanmaya başlama
        • Aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sürekli yalnız kalma
        • Aşırı alıngan ya da öfkeli olma
        • Sevdiği şeylerden artık zevk almama
        • Herkesle kavga etme, sorunlu davranışlar gösterme

        12-18 yaş arasındaki ergenler, içinde bulundukları gelişimsel dönem
        nedeniyle bazı fiziksel ve duygusal değişimler geçirirler. Bu dönem-
        de, salgına dair kaygı ile başa çıkmak onlar için zor olabilir. Yaşça daha
        büyük ergenler kendilerine ve ebeveynlerine karşı hiç stres ve kay-
        gı hissetmiyormuş gibi davranabilirler. Sorulara alışıldık bir şekilde
        sadece “iyiyim” diyerek yanıt verebilirler, hatta üzüldüklerinde bile
        sessiz kalabilirler. Bazı ergenler fiziksel ağrı ya da sancılardan şikâ-
        yet edebilirler çünkü onları duygusal olarak gerçekten neyin rahatsız
        ettiğini belirleyemezler. Ayrıca salgın endişesi nedeniyle bazı fizik-
        sel sıkıntılar yaşayabilirler. Bazıları ise evde ya da sosyal ortamlarda
        kurallara uymakta çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Bir kısım gençte ise
        tütün, alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi riskli davranışlar
        gözlemlenebilir.


                     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11