Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ücretli Öğretmenler ile Norm Fazlası Öğretmenlerin Görevlendirilmesi ve Eğitimi

1.      kurumlarında görevlendirmek üzere eğitim verilmesi neden planlanmıştır?

   Genel müdürlüğümüze bağlı okullardaki öğretmen sayısının yetersizliği durumunda; özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında, hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamındaki öğretmen ihtiyacı, norm fazlası öğretmenlerin ve/veya ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanabilmektedir. Görevlendirilecek olan ya da ilerleyen zamanlarda görev almayı düşünen, norm fazlası veya ücretli öğretmenlerin, özel eğitim alanındaki farkındalıklarını, bilgi, beceri ve yeterliliklerini arttırmak, eğitim öğretim yılı boyunca karşılaştıkları sorunlarda ihtiyaç duydukları desteği sağlamak amacıyla eğitim verilmesi planlanmaktadır.

2.      Eğitimin uygulama esasları nelerdir ve eğitim nasıl yürütülecektir?

   Eğitim mahalli hizmet içi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak olup eğitim uygulama esasları illerin kendi imkânları doğrultusunda şekillenecektir.Eğitim iki aşamadan oluşmaktadır. Eğitimin birinci ayağı 80 saatlik teorik eğitim olarak Eylül seminer dönemi tercih edilerek, başvurunun yoğun olduğu illerde; seminer dönemi dışında da eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda yapılacaktır. İkinci aşamada ise öğretmenlere işbaşı eğitim desteği sağlanacaktır.

3.      Öğretmenlere eğitimleri kimler verecektir?

   Eğitimi, öncelikle 2-6 Mayıs 2016 tarihinde Antalya’da eğitim alan özel eğitim öğretmenleri verecektir. Söz konusu eğitimcilerin sayıca yeterli olmaması durumunda daha önce bütünleştirme veya özel eğitim uygulamaları eğitici eğitimine katılmış öğretmenlerimiz de verebilecektir.

4.      Eğitimi hangi öğretmenler alabilir?

   Eğitime, gönüllülük esasına dayalı olarak öncelikle norm fazlası ve/veya ücretli öğretmenlerden olmak üzere, diğer öğretmenler de başvurabileceklerdir. Ancak, eğitimi yapacak ilin kapasitesi doğrultusunda katılımcı sayısının sınırlı kalacağı göz önünde bulundurularak eğitimde öncelik sırasına önemle dikkat edilecektir.

5.      Daha önce 160, 240 ve 540 saatlik Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği tamamlama kursunu alan öğretmenler bu eğitimi alabilir mi?

   Söz konusu öğretmenler bu eğitimi almak zorunda değillerdir. Ancak illerin takdiri ile katılmak isteyenler eğitimi alabilirler.

6.      Bu eğitim alan öğretmenlerde branş değişikliği olacak mı?

   Öğretmenler aldığı bu eğitim ile kesinlikle Branş Değişikliği Yapamayacaktır. Ayrıca, görevlendirilecek norm fazlası öğretmenlerin kadroları yine norm fazlası bulundukları okullarda kalacaktır. Bu öğretmenlerin özel eğitim okul ve kurumlarına kadro geçişleri söz konusu değildir.

7.      Bu eğitimi alan öğretmenlere verilecek belgeler nelerdir?

   Eğitimi alan kadrolu öğretmenlere kurs bitirme belgesi, ücretli öğretmenlere ise katılım belgesi verilecektir.

8.      Belge alan öğretmenler özel eğitim okullarında zorunlu olarak görevlendirilecek midir?

   Belge alan öğretmenler gönüllülük ilkesi esasına dayanarak okullarımızda görevlendirilerektir.

9.      Bu eğitimi veren eğiticilerin ve alan öğretmenler aldıkları belgeler ne kadar süre ile geçerli sayılacaktır?

   Genel Müdürlüğümüzce öğretmen ihtiyaçları esas alınarak planlama yapılacaktır. Özel eğitim öğretmen ihtiyacı tamamlanıncaya kadar görevlendirilen öğretmenlerden yararlanılacaktır.

      10.  Eğitimin seminer döneminde verilmesi öngörüldüğüne göre  öğretmenin çalıştığı il dışında başka bir ilde bu kursu alması mümkün müdür?

   Hayır. Eğitim iki aşamalı olduğundan teorik ve işbaşı eğitimin aynı ilde sürdürülmesi uygun görüldüğünden mümkün değildir.

Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü A Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 30 49 / 0312 413 30 38

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.