DİJİTAL SINIF REHBERLİK ETKİNLİKLERİ PLATFORMU NEDİR?

Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu öğretmenlerimizin dijital ortamlarda sınıf rehberlik etkinliklerini uygulayabilmesi için tasarlanan bir platformdur.

Hakkında Bize Ulaşın

Gelişim Alanları

Hangi gelişim alanları vardır?

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM ALANI

Sosyal Duygusal Gelişim Nedir?

Sosyal duygusal gelişim alanı kapsamında öğrencilerin; Kendilerini tanımaları, duygularını anlamaları ve yönetmeleri, kişilerarası sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri için gerekli bilgi, tutum ve davranışları edinmeleri, kişisel güvenliğini sağlamaları ve yaşam becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

KARİYER GELİŞİM ALANI

Kariyer Gelişimi Nedir?

Kariyer gelişim alanı kapsamında öğrencilerin; Kariyer gelişimi sürecinde kariyer bilgisini kullanarak kariyer farkındalığı kazanmaları, kariyer kararı vererek kariyer planını uygulamaya koymaları amaçlanmaktadır.

AKADEMİK GELİŞİM ALANI

Akademik Gelişim Nedir?

Akademik gelişim alanı kapsamında öğrencilerin; akademik gelişimleri ve başarıları için gereken bilgi, beceri ve tutumu kazanmaları, onları eğitsel başarıya götüren strateji, yöntem ve teknikleri edinmeleri amaçlanmaktadır.

DİSREP NEDİR?

Sınıf Rehberlik Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ile Temel İlkeleri ve 2023 Eğitim Vizyonu esas alınarak hazırlanmıştır.
Program 2023 Eğitim Vizyonu’na paralel olarak sadece beceri kazandırmayı değil, öğrencilerin edindikleri bilgileri beceriye, becerilerini de görgüye taşımalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Sınıf Rehberlik Programı’nın misyonu, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanına ilişkin hedeflerle paralel bir şekilde öğrencilerin akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişimlerine katkı sağlamaktır.
Sınıf Rehberlik Programı ile öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığının öğretim programlarında yer alan kök değerlerle (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) birlikte karakter güçlerinin de (azim ve kararlılık, öğrenme aşkı, merak, umut ve iyimserlik, nezaket, sosyal zekâ, yaşam coşkusu, cesaret, tedbirlilik, affedicilik, şükran duyma, mizah gibi) geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dijital sınıf rehberlik etkinlikleri platformu ile sınıf rehber öğretmenlerinin her hafta uygulaması gereken etkinliklerin dijital ortama aktarılması amaçlanmıştır.
Bu sayede sınıf rehber öğretmenleri akıllı tahta aracılığıyla her hafta etkinlikleri daha kolay ve dikkat çekici şekilde uygulayabileceklerdir.
Etkinlikleri uygulayan öğretmen sayısı ve verimlilik arttırılacaktır.
Öğrenciler bazı etkinlikleri kendi başlarına online olarak gerçekleştirebilecektir.

Diğer Bağlantılarımız

Paylaşımlarımız için tıklayınız.