Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bütünleştirici Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi (BEGEP)

Bütünleştirici Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi (BEGEP)

Projenin Adı: Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi(BEGEP)
Koordinatör Kurum: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Projenin Amacı:  Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında görev alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini destekleme yoluyla; yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlamaktır.
Proje Süresi: 36 ay
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01 Ağustos 2019-31 Temmuz 2022
Projenin Bütçesi:  AB Fonu: 5.689.475 Avro
                               Türkiye Eş Finansmanı: 853.421,25 Avro
Pilot İller: Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Erzurum, Balıkesir, Bursa, Adana.
Proje Kaynağı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Sözleşme Makamı olduğu ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Operasyon Faydalanıcısı olduğu bir teknik yardım projesidir.
Projenin fon kaynağı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II)' dır.
Proje Ortakları:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Proje Süreci ve Çıktıları:
Projemizin genel hedefi ve amacına yönelik hazırlanmış olan 4 ana müdahale alanı ve bunların altında 16 alt müdahale bulunmaktadır.
Müdahale Alanı I, Kurumsal Kapasite Geliştirme: Bütünleştirici eğitim için ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde kurumsal kapasite geliştirilecektir.
Bu kapsamda;

  • Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına yönelik rehberlik, özel eğitim ve örgün eğitim veren okullardaki öğretmenlerin mesleki yeterliklerini destekleyecek nitelikte 10 hizmet içi eğitim programının geliştirilmesi/güncellenmesi,
  • 12 pilot ilde geliştirilmiş/güncellenmiş programlar ile 5000 öğretmene eğitimler verilmesi,
  • 12 pilot ilde 700 BİLSEM öğretmenine STEM eğitimleri verilmesi,
  • Kurumsal kapasiteyi arttırmak amacıyla, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 20 personeline işaret dili eğitimi verilmesi,
  • "Müdahaleye Tepki (RtI)" modeli esas alınarak ülkemize özgü bir kaynaştırma modeli oluşturulması. Yapılacak pilot çalışma kapsamında akranlarıyla birlikte aynı ortamlarda eğitimlerine devam eden dezavantajlı öğrencileri belirleyerek, ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik bir değerlendirme aracı geliştirilmesi. Bu kapsamda öğretmenlere müdahale programları hazırlanması ve 60 öğretmene eğitici eğitimi verilmesi.

Müdahale Alanı II, Farkındalık Artırma: Özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları konusunda düzenlenecek kampanyalar ve etkinliklerle çeşitli hedef grupların farkındalığı arttırılacaktır. Düzenlenecek olan kampanyalar ve etkinliklerle 3700 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

  • Açılış etkinliği,
  • Ailelere ve STK'lara yönelik farkındalık artırma,
  • Örgün eğitim veren okulların yöneticileri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi yöneticilerine yönelik farkındalık artırma,
  • "Özel Eğitim Zirvesi" ve kapanış etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Müdahale Alanı III, Bilimsel ve Teknik Çalışmalar: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik, tanılama ve yerleştirme hizmetlerinin etkililiğinin arttırılması amacıyla RAM'larda yürütülen hizmetlerin bir etki analizi yapılacaktır.
Müdahale Alanı IV, Koordinasyon ve İş Birliği: İlgili STK temsilcileriyle, özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında koordinasyon ve iş birliği sağlanacaktır.
 Detaylı bilgi için  www.begep.org

Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü A Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 30 49 / 0312 413 30 38

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.