Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türk İşaret Dili Dersi Öğretim Programı Yürürlükte

Türk İşaret Dili Dersi Öğretim Programı Yürürlükte

           İşitme Engelliler İlkokullarının 1, 2 ve 3. sınıflarında okutulmakta olan Türk İşaret Dili Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulunun 26. 07. 2016 tarih ve 52 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

İşitme engelli öğrencilerde sözel ya da işaret dili yoksunluğundan dolayı ortaya çıkabilecek dilsel, bilişsel ve sosyal-duygusal yetersizliklerin giderilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin yaşadıkları kültürü, sosyal ve doğal çevreyi tanımaları amacıyla hazırlanan Türk İşaret Dili Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programı, İşitme Engelliler İlkokulları 1, 2 ve 3. sınıfları için haftalık 2 ders saati üzerinden kurgulanmıştır.

Ülkemizdeki işitme engelli öğrenciler arasında kullanılan işaret dilinde temel düzeyde bir standart geliştirilmesine de katkı sağlaması beklenen Program; öğrenci merkezlilik, aktif öğrenme, esneklik, disiplinlerarası tematik desen esaslarına dayalı ve etkinlik temelli bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Programda “Alıcı dil” ve “İfade edici dil” olmak üzere iki öğrenme alanı mevcuttur.

Türk İşaret Dili Öğretim Programının 1. sınıf kazanım tablolarında belirlenen 34 kazanım ile öğrencinin kendisi ve yakın çevresinden başlayarak içinde yaşadığı sosyal çevrede kullanması muhtemel sözcüklerden seçilmiş 624 sözcük yer almaktadır.

            Türk İşaret Dili Öğretim Programının 2 ve 3. sınıf kazanım tablolarında ise özellikle temel akademik becerilerin öğretiminin gerçekleştirildiği dersler (Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, vb.) arasında ilişkilendirmeler yapılarak öğrencilerin bu derste edinecekleri becerileri farklı derslere transfer edebilmelerini sağlayacak şekilde disiplinlerarası bir anlayış benimsenmiştir. Bu süreçte ilkokul Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin mevcut ünite/temaları ile Türk İşaret Dili Dersinin kazanım ve göstergeleri, belirtilen temalarla eşgüdümlü olarak desenlenmiştir. Böylelikle öğrencinin Türk İşaret Dili dersinde edindiği işaretleri Programda ilişki kurulan diğer derslerde de kullanması sağlanacaktır. Bu yolla öğrenmenin kalıcılığına ve işitme engelli öğrencilerin akademik başarılarının artmasına imkân tanınabilecektir.

            Türk İşaret Dili Öğretim Programının 2. sınıfa ait bölümünde 14 kazanım ve bu kazanımlara ait 70 gösterge;  3. sınıfa ait bölümünde ise 13 kazanım ve bunlara ait 65 gösterge mevcuttur. Göstergeler de kendi içinde “Alıcı dil” ve “İfade edici dil” olmak üzere iki öğrenme alanına ayrılmıştır.

            Türk İşaret Dili Dersi Öğretim Programı 2. sınıf kazanım tablolarında 409, 3. sınıf kazanım tablolarında 307 sözcüğün/sözcük grubunun işareti verilmiştir. 2. sınıfta verilen 409 sözcüğün/sözcük grubunun 158’i; 3. sınıfta verilen 307 sözcüğün/sözcük grubunun ise 171’i işitme engelli öğrencinin ilk kez karşılaşacağı sözcükler/sözcük grupları olup her iki sınıfa ait kazanım tablolarında geçen diğer sözcükler/sözcük grupları, 1. sınıf kazanım tablolarında var olan ve hem pekiştirme hem de bağlam gereği tekrar edilen sözcükler/sözcük gruplarıdır. 2. sınıf kazanım tablolarında hedef sözcük/sözcük gruplarının yanı sıra örnek cümleler ve örnek diyaloglar yer alırken 3. kazanım tablolarında bunlara ek olarak örnek konulara da yer verilmiştir.

            Türk İşaret Dili Öğretim Programının 2. sınıfa ait kazanım tabloları, 2016-2017 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere işitme engelliler ilkokulları 3. sınıflarında da uygulanacaktır. Programın uygulanmasında Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmakta olan Türk İşaret Dili Dersi 1. Sınıf Öğretim Materyali ile 1, 2 ve 3. sınıflardaki tüm kazanımlara yönelik etkinliklerin yer aldığı Türk İşaret Dili Dersi Etkinlik Kitabı kullanılacaktır. Söz konusu materyallerin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında tüm okullara ulaştırılması planlanmaktadır.

Kurul Kararını indirmek için tıklayınız

Türk İşaret Dili Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programını indirmek için tıklayınız.

 

Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü A Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 30 49 / 0312 413 30 38

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.