Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

2023 Eğitim Vizyon Belgesi ile birlikte öğrencilerimizin sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini bir bütün olarak desteklemek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması çalışmaları devam ediyor.  Bu kapsamda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin daha sistemli ve etkin bir şekilde sunulması amacıyla Bakanlığımız tarafından Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hazırlandı.

 Hazırlık Süreci

Yoğun bir çalışma sürecinin sonunda hazırlanan bu yönetmelikle mevzuat sadeleştirilerek, hizmet alanının tamamını kapsayacak şekilde düzenlendi. Uygulamada bütünlüğün sağlanması açısından rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin gelişmeler, gerçekleştirilen değişiklikler ve güncel düzenlemelerin yeni yönetmeliğe yansıtılmaya çalışıldı.

 

Yeni Yönetmelik Neler Getirdi

Yönetmelikte rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan personelin unvanı, sunulan hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde 'rehber öğretmen/psikolojik danışman' olarak ifade edildi. Bu yönetmelikle birlikte rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarımızın teneffüslerde ve gerektiğinde öğle aralarında öğrenci, veli ve öğretmenler ile çalışmalarına devam etmelerinden dolayı nöbet görevi kaldırıldı. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğiyle eğitim kurumlarımızda tüm çocuklarımıza yönelik olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunulmasında, eğitim ve öğretimle bütünleşen, çocukların gelişimini destekleyen, sorun odaklı olmayan, gelişimsel ve önleyici anlayış ön plana çıkartılmaya çalışıldı. Mevzuat güncelleme çalışmaları kapsamında bu yönetmelikle birlikte Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi hazırlandı. 

 

İçerikte neler var

Yeni yönetmelikle birlikte rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim sürecinin bütünlüğü içinde öğretim sürecini destekleyecek nitelikte sunulacak, öğrencinin bütüncül gelişimine hizmet edecek, tüm öğrencileri kapsayacak şekilde gelişimsel ve önleyici yaklaşımı esas alacaktır.

 

Öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçları, okulun imkânları ve çevre koşulları doğrultusunda planlanacak, uygulanacak ve değerlendirilecektir. Öğrencinin gelişimini desteklemek amacıyla tüm paydaşlar tarafından ortak bir anlayış ve iş birliği içinde hesap verilebilir bir yaklaşımla yürütülecektir. 

 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bireylerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ile hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütülecektir. 

 

Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı tasarlanması sürecinde, her eğitim öğretim yılı mayıs ayında, test ve test dışı teknikler kullanılarak öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlenecektir. 

 

Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; gelişimsel ve önleyici izmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetler esas alınarak sunulacaktır.

 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik, psikoeğitim programı uygulama, akran temelli çalışmalar, bireyi tanıma tekniklerini uygulama, seminer, panel, konferans, kurs ve gezi düzenleme, sınıf rehberliği çalışmaları ile yayın hazırlama gibi faaliyetlerle yürütülecek; ihtiyaç hâlinde bu hizmetler çevrim içi bilgi teknolojileri kullanılarak uzaktan verilebilecektir. 

 

Resmî ve özel, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi kurulacaktır.Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için rehberlik ve psikolojik danışma servisinin öğrenci, veli, öğretmen ve diğer personelin kolaylıkla ulaşabileceği konumda olması, uygun fiziki koşullara sahip olması; bilişim, iletişim araçları, gerekli büro malzemeleri, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları için gerekli araç ve gereçler ile donatılmış olması, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri dışında başka bir amaç için kullanılmaması gerekecektir. 

 

Eğitim kurumlarında rehber öğretmen/psikolojik danışman; gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetlere ilişkin görevlerini yerine getirecektir.

 

Rehber öğretmen/psikolojik danışman, merkezî sınavlarda görev alabilecek ve istemesi hâlinde belleticilik görevi yapabilecektir. Ancak rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemeyecektir. 

 

Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler, gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma servisinin planlaması doğrultusunda rehberlik çalışmalarına destek sağlayacaktır.

 

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışma süreleri 1 iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saat olacaktır.  

 

Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, ihtiyaç duyulması hâlinde tercih danışmanlığı ve öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalar için yaz tatilinde görevlendirilebilecek. Bu durumda rehber öğretmen ya da psikolojik danışmanların yaz tatilleri 1 aydan az olamayacaktır.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği´nin ve hazırlanan diğer mevzuatların öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

 

                           

                          

Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü A Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 30 49 / 0312 413 30 38

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.