Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının niteliğinin artırılmasına ilişkin Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Eylem Planı"nın mevcut durum, yaşanılan sorunlar ve sorunların çözümüne yönelik iç ve dış paydaşlarla değerlendirilmesi amacıyla Ankara Başkent Öğretmenevinde Genel Müdürümüz Sayın Cemal Özdemir ve Daire Başkanlarımız Sayın Aylin Kurt ile Sayın Fatih Paça'nın katılımıyla Çalıştay gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Sayın Cemal Özdemir, "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Eylem Planı" çerçevesindeki çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz diyerek konuşmasına başladı. Genel Müdürlüğümüzün kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının niteliğinin artırılmasana yönelik yürüttüğü çalışmalardan bahseden Genel Müdürümüz Sayın Cemal Özdemir, hazırlanacak eylem planının kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin alanda karşılaşılan sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Ülkemizde 1997 yılında yürürlüğe konulan Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına ilişkin düzenlemenin kabul edildiğini, bu kapsamda öğrencilere ve öğretmenlere gerekli destek hizmetlerinin sunulması yoluyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin olağan gelişim gösteren akranlarıyla birlikte aynı eğitim ortamlarında eğitim görmelerinin sağlandığını belirten Genel Müdürümüz Sayın Cemal Özdemir; bu doğrultuda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerini öncelikle kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla akranlarıyla birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürmelerinin esas alındığını söyledi.

Sayın Özdemir; kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarıyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin olağan gelişim gösteren akranlarıyla birlikte aynı eğitim ortamlarında karşılıklı etkileşim içinde bulunmaları sağlanırken onlara ihtiyaç duydukları alanlarda destek hizmetlerin sunulduğunu, ayrıca kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları olağan gelişim gösteren öğrencilerin de toplumsal yaşamda karşılaşabilecekleri özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri tanımalarına, anlamalarına ve bireysel farklılıkları daha kolay kavramalarına olanak sağladığını belirtti.

Etkili bir kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamasından söz edilebilmesi için başta okul idarecileri ve öğretmenler olmak üzere okulda çalışan diğer personelin, olağan gelişim gösteren öğrenciler ve aileleri ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerinin iş birliği yapması gerektiğini belirten Genel Müdürümüz Sayın Cemal Özdemir; bu doğrultuda yapılan pek çok çalışmanın yanında kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında görev alan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve diğer aktörlerin gelişimlerini destekleme yoluyla; yenilikçi, sürdürülebilir ve bütünleştirici bir eğitim sistemine katkı sağlamak amacıyla Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi'nin (BEGEP) yürütülmekte olduğunu ve proje çıktılarının yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sayın Özdemir; kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdürülen eğitim hizmetinin niteliğini geliştirmek üzere "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Eylem Planı" taslağının oluşturulduğunu, çalıştay sonrası öneri ve görüşlerin esas alınarak revize edilecek olan taslak metin ilgili tüm tarafların görüşlerine sunularak tekrar değerlendirme yapılacağını ve metne nihai şeklinin verileceğini vurguladı.

Çalıştay boyunca ortaya koyulacak her bir görüş çalışmanın daha güçlü hale getireceğini belirten Genel Müdürümüz Sayın Cemal Özdemir; yapılacak katkılardan dolayı her bir katılımcıya ayrı ayrı teşekkürlerini iletip çalıştayın verimli geçmesini ve özel evlatlarımızın eğitimi için hayırlı olmasını diledi.

Genel Müdürlüğümüzce organize edilen çalıştaya akademisyenler, ilgili bakanlıkların temsilcileri, farklı Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler, okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler, Bakanlığımızın ilgili birimlerinde görev yapan personel ile Genel Müdürlüğümüz personeli katıldı.

Sekiz farklı çalışma grubu tarafından ele alınan "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Eylem Planı" her bir çalışma grubunda tartışılarak katılımcıların görüş ve önerilerini alınmış ve çalıştayın sonunda her grup öneri ve görüşlerine ilişkin sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Genel Müdürümüz Sayın Cemal Özdemir, "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Eylem Planı Çalıştayı"nın kapanışında katılımcılara belgelerini takdim etti.

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMALARI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü A Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 30 49 / 0312 413 30 38

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.