Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BİLSEM'LER İLE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDEN MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA ORTAK PROJELER

BİLSEM'LER İLE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDEN MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ KAPSAMINDA ORTAK PROJELER

Akıllı Abajurdan Akıllı Filtreye; Ayaksız Masadan Bebek Yatağına Dönen Koltuğa, Bebek Yataklı Sehpadan Dezenfetan Ulv Makinasına, Forklitten Topraksız Tarıma...

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında Bilim ve Sanat Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin İş birliği çalışmaları meyvelerini veriyor.

BİLSEM'ler ve MTAL'lere farklı tecrübe ve katkılar sunacağı düşünülen çalışmalar kapsamında; BİLSEM, MTAL ve Özel Eğitim ve Mesleki Teknik Eğitim Şube Müdürleri ile bölgesel bazlı gerçekleştirilen toplantılar ile koordinasyon ekipleri kurulmuş, bölgelere göre proje kapsamında yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile BİLSEM'ler eşleştirilmiş ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile BİLSEM idarelerince ortaklaşa eğitim ve iş birliği programları hazırlanmıştır.

Bilim ve sanat merkezleri ile mesleki ve teknik anadolu liseleri birlikte yürütecekleri bu ortak iş birliği proje çalışmasında; TINKERCAD kullanarak 3D Materyal tasarımı, ARDUINO ve ANDROİD Tabanlı akıllı ev sistemleri geliştirme, ARDUINO tabanlı gelişmiş (PID kontrollu) çizgi izleyen robot yapımı, mobil acente, Sanal Gerçeklik Fusion 360 Eğitimi, 3D Tasarlama ve Modelleme ve 3D yazıcı yapımı, topraksız tarım uygulamaları, ayaksız masa yapımı, doğal akıllı filtre uygulaması vb. şeklinde konuları belirlenmiş 185 ortak proje çalışması yapmıştır. Bunun yanı sıra konuları belirli ortak etkinlikler ve iş birliği çalışmaları da bulunmaktadır.

 

Bu kapsamda ortak iş birliği doğrultusunda hazırlıkların tamamlanarak somut olarak şekil almaya başlayan projelerden bazıları;

 

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ Elektrik elektronik alanında Sinop Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Ali Yıldız'ın proje danışmanlığını yaptığı "Akıllı Filtre", Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümü danışman öğretmeni ve beş öğrenci ile zomdan çevrim içi olarak toplantı yapıldı.

Bu proje, burun kıllarının havayı temizleme özelliğinden yola çıkarak havayı temizlemeyi ve tozlu ve mikroplu havayı arındırılmış bir şekilde yaşam alanlarına almayı ve gelen havayı az miktarda ısıtmayı amaçlamıştır. Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bu alanda inovatif düşünmesi, kendilerini yetiştirmesi, patent, faydalı model, marka ve tasarım süreçleriyle ilgili bilinçlenmesi hedeflenmektedir. İleriye yönelik olarak kendi marka ve tasarımlarını hayata geçirebilmeleri hedeflenmektedir.

Bu proje ile öğrencilerin bu alanda inovatif düşünmesi ve hareket etmesi hedeflenmektedir. 

 

 

 

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ

 Akıllı Telefonlar ile Yönetilebilen Aydınlatma Cihazı Yapımı alanında Yalova Bilim ve Sanat Merkezi'nin öncülüğünde yapılan "Akıllı Lamba (Abajur) Projesi" kapsamında Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi danışman öğretmeni ve öğrencileri ile zomdan çevrim içi toplantı olarak yapıldı.

Günümüzde yaygın olarak yapılan çizgi izleyen robot uygulamasını engellerden kaçan özelliğini de ekleyerek günlük hayatımızı kolaylaştıran robot üretmek amacıyla yapılan bu projenin mevcut olan döner sermaye işletmesinin aktif olarak çalışmasını sağlayacak bir ürün ortaya koyması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda da öğrencilerin ilgilerini çekerek öğrenci farkındalığını artırması hedeflenen ve platform tasarımı yapılan Akıllı Abajur projesine BİLSEM tarafından 3d yazıcı desteği verilmiştir. 

 

 

 

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ

 Mobilya teknolojileri alanında Sinop Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Ali Yıldız'ın proje danışmanlığını yaptığı "AyaksızMasa", Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi danışman öğretmeni ve beş öğrenci ile zomdan çevrimiçi toplantı yapıldı.

Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin bu alanda inovatif düşünmesi, kendilerini yetiştirmesi, patent, faydalı model, marka ve tasarım süreçleriyle ilgili bilinçlenmesi hedeflenmektedir.

İleriye yönelik olarak kendi marka ve tasarımlarını hayata geçirebilmeleri hedeflenen bu projede; yüzölçümü küçük mekânları, seminer ve konferans salonlarını, özel eğitim mekânlarını ve tüm çalışma alanlarını daha verimli kullanmak; modüler ve mobil imkânlar sunmak; gereksiz, hantal masalar bulundurmaya son vermek ve gerektiğinde kopyasız sınavlara uygun ortamlar sağlanması amaçlanmıştır. 

 

 

 

 MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ Kullanışlı mobilya tasarım alanında Sinop Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Ayhan Soy'un proje danışmanlığını yaptığı "Bebek Yatağına Dönen Güvenli Koltuk", Gebze MTAL öğrencileriyle birlikte yapıldı.

1000 okul kapsamında Gebze MTAL öğrencilerine projeler aktarılmış, meslek liselerinin projeye teknik ve düşünce anlamında katkı sağlamasına çalışılmıştır. Öğretmenler proje hakkında uzaktan zoom programından bilgilendirilmiştir. Üç boyutlu olarak yapılan tasarımlar üzerinde bilgilendirilmeler yapılmıştır. Faydalı model başvurusu yapılmış, proje şekli incelemeden geçmiş ve araştırma sonucu beklenilmektedir.

            Bu proje ile küçük yaşta çocuğu olan ailelerin, çocuklarını bulundukları odalarda güvenle yatırabilmeleri için düşünülmüş ikili ve üçlü koltuklarda arka yaslanma yerinin öne çekilmesi ile oluşturulmuş güvenli yatış alanı ile ilgili olup uyurken yataktan düşmeyi engellemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Gerze MTAL lisesine üç boyutlu çizilen ve yazıcıdan çıkarılan örnek gösterilerek projenin ürünleştirilmesi sağlanacaktır. Bu proje ile 1000 okul projesi kapsamında Gerze MTAL ile birlikte yürütülecek proje yapma ve patent alma duygusu öğrencilere kazandırılmaya çalışılacaktır.

             Bu buluş ile koltuk arkasındaki hareketli alanın sürgü alanından çekilerek koltuğun kolu üstünde bulunan yükseltinin içine girmesi ile kilitlenerek hareketli olan koltuk önünde güvenli bir destek oluşturmakta, yatan ve uyurken hareket ederek uyuyan çocukların güvenliği sağlanmaktadır.  Koltuğun hareketli bölümü yerinden çıkartılarak koltuk bir kişinin rahatlıkla yatabileceği tek kişilik yatak haline gelebilecektir. Koltuğun hareketli kısmı güvenliği sağlamak için koltuğun kol kısmına kenarlardan girerek güvenlik arttırılmıştır. Koltuğun hareketli kısmındaki çukurlar koltuğun kol kısmında bulunan şeritten hareket edebilmesi için yapılmıştır. Gerze MTAL lisesinde projenin mobilya bölümünde üretimi sağlanacaktır. 

 

 

 

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ

 Kullanışlı mobilya tasarım alanında Sinop Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Ayhan Soy'un proje danışmanlığını yaptığı "Bebek Yataklı Sehpa", Gebze MTAL öğrencileriyle birlikte yapıldı.

1000 okul kapsamında proje öğrencilere aktarılmış, meslek liselerinin projeye teknik ve düşünce anlamında katkı sağlamasına çalışılmıştır. Öğretmenler proje hakkında uzaktan zoom programından bilgilendirilmiştir. Üç boyutlu olarak yapılan tasarımlar üzerinde bilgilendirilmeler yapılmıştır.

Bebek Yataklı Sehpa buluşu ile evde çalışmak zorunda kalan ve 0-5 yaş arası çocuğu olan kişilerin evde çalışırken uyuyan çocuklarını gözlemleyebilmek için geliştirilen, çalışma masası ve iki adet depolama alanı olabilen sehpanın altına monte edilmiş minik yatakla ilgili olup bu sayede bebeklerin aile yanında daha güvenli uyumaları amaçlanmaktadır. 

Çalışan ebeveynlerin çalışma masasında geçirdikleri zamanın giderek arttığı, çalışma yapan ailelerin; çocukları, ses ve görüntülü iletişimle kontrol etmesinde teknolojik araçların yetersiz olduğu karşılaşılan olumsuz örneklerle öğrenilmiştir. Ailenin çocuklarla olan iletişiminde yakınlığın önemi bilinmektedir. Çocuğun uyurken de çalışan ebeveynlerinin yakınında olmasının çocuğun karşılaşabileceği problemlere çözüm getirilmesinde etkili olduğu görülmekte depolama alanlarının çalışma masasının içinde olması battaniye ve bebek yastığının daha rahat ulaşılmasını sağladığı görülmüştür. 

 

 

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ

 Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğretmeni Ali AKARSU 'nün proje danışmanlığı yaptığı 'Dezenfektan ULV makinesi' alanı öğrencileriyle beraber yapıldı.

1000 okul kapsamında Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğrencilerine proje anlatılmış ve öğrencilerin proje geliştirme aşamasına katkı sağlamalarına çalışılmıştır. Bu buluşla ile okullarda ve sektörde dezenfektan tasarrufuna yardımcı olmak ve okulda oluşturulan hijyen ortamına destek amaçlanmıştır. Cihaz, okullar için yeterli depo büyüklüğüne sahip olup 5 litredir. Emsallerine göre daha verimli motor atomize dağılmayı sağlar. Motor devir sayısı dağılımı yapılacak sıvıyı vakumlama yöntemiyle hazneden çeker.

         Sektör ihtiyacına yönelik nitelikli cihaz yapabilirliği desteklemek amacıyla Eğitim Öğretim ortamlarında öğrencilerin uygulamalı eğitimini ve üretimini amaçlamaktadır. Öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenmesine katkı sağlamak için bu proje yapılmıştır. Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında üretimi yapılmaktadır.

 

 

 

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİMESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ

 Elektrik elektronik alanında Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim öğretmeni Süheyla Bilişin proje danışmanlığını yaptığı Forklift Robot Projesi, Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ulaştırma bölümü öğrencileri ve danışman öğretmeni ile zomdan çevrim içi toplantı yapıldı.

Akıllı telefon ile kontrol edilebilen forklift robot tasarımı ve üretimi hedeflenen proje, 1000 Okul projesi kapsamında Beykoz Çavuşbaşı MTAL öğretmen ve idarecileriyle bir araya gelinerek yüz yüze ve çevrim içi toplantıları yapılmıştır. Karşılıklı her iki okulun ekiplerince atölye ziyaretleri ve incelemeleri yapılmıştır. Proje ile ilgili bilgiler verilmiş ve projeye teknik, düşünsel ve materyal bakımından destek sağlanmıştır.

           Meslek liselerinin ulaştırma hizmetleri alanında depo yönetimine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan bu proje Forkliftli Simülasyon Depo Eğitim Projesinin bir parçası olarak materyal ve ekipman aşaması olup lojistik sektörüne yönelik örneklerden yararlanılarak geliştirilen prototoip bir çalışmadır. Bu proje ile eğitim ve öğretim ortamlarında öğrencilerin depo simülasyonu yaparak iş hayatına hazırlanmalarının sağlanması amaçlanmıştır.

 

 

 

MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ

 Tarım teknolojileri alanında Sinop Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Şebnem Aksoy'un proje danışmanlığını yaptığı "Topraksız Tarım Uygulamaları", Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi danışman öğretmeni Sibel Erkoç Genç ve on öğrenci ile zomdan çevrimiçi toplantı yapıldı.

Literatür araştırması yapılıp farklı topraksız tarım uygulamaları anlatıldı. Projede kullanılacak malzemeler tespit edildi ve malzeme listesi hazırlandı. Meslek lisesi tarafından malzemelerin temin edilmesine karar verildi. Tarım yapılan toprakların hızla artan nüfusun gıda gereksinimini karşılamayacağı düşüncesi ile birlikte ortaya çıkan Topraksız tarım uygulamalarının tarıma göre pek çok avantajı olmakla birlikte bu uygulama ile toprak erozyonu, yabani ot sorunu olmamakta ve su tasarrufu sağlanmaktadır.

Bu proje Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileriyle gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin bu alanda kullanacakları otsu bitkileri Topraksız Tarım ünitesinde kendilerinin yetiştirmesi hedeflenmektedir. İleriye yönelik olarak büyük bir sera kurularak burada yetiştirilen taze bitkiler, okulun pansiyonunda kalan öğrenciler ve okul otelinde kalan müşterilerin yemeklerinde de kullanılabilir.

 

Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü A Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 30 49 / 0312 413 30 38

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.