Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI" DEVAM EDİYOR

5-7 Ekim 2023 tarihleri arasında planlanan Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı, Yeşilay Genel Merkezinde başladı. Çalıştaya Millî Eğitim Bakanlığı yöneticileri, millî eğitim uzmanları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar, akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarından temsilciler katılıyor.


Bağımlılık; madde bağımlığı ile davranışsal bozuklukları içeren geniş bir anlama sahiptir. Özellikle bağımlılık kavramı içerisinde sadece sigara, alkol, uyuşturucu gibi madde bağımlılıkları yer almamakla birlikte fiziksel bir maddeye dayanmayan, davranış tabanlı yeme bağımlılığı, oyun, bilgisayar, televizyon, alışveriş, kumar, internet bağımlılığı gibi türlerinden de söz edilmektedir. Bu bağlamda bağımlılık, bir madde ya da davranışı kullanmayı bırakamama veya kontrol edememe şeklinde tanımlanabilmektedir.

Bağımlılıklar, öğrencilerin davranışsal, duygusal, bilişsel ve sosyal güçlükler yaşamasına sebep olmaktadır. Örneğin; davranım bozukluğu, karşıt gelme bozukluğu, dikkati toplayamama, bellek kaybı/güçlükleri ve zihinsel işlemlemede güçlük, günlük yaşamlarından uzaklaşmak gibi sosyal izolasyon, depresyon, kaygı, öfke problemleri gibi duygu durum bozuklukları yaşayabilmektedir. Bu durumların çarpan etkileri göz önüne alındığında; bireysel ve toplumsal refahta azalma, iktisadi ve toplumsal olumsuz etkileri ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Anayasamızın 58. maddesinde yer alan "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır'' hükmü ile bağımlılıkla mücadele konusunda Devlet kurumları görevli kılınmaktadır. On birinci kalkınma planı ile 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planında bağımlılıkla mücadele konusunda bakanlıklara düşen görevler belirlenmiştir. Böylelikle toplumsal ve küresel düzeyde halk sağlığı sorunu olan bağımlılık ile mücadele, önleyici çalışmalar kapsamında Bakanlığımızın başat görev ve sorumluluk alanlarından biri olarak var olmaktadır.

Bakanlığımız çocuk ve gençlerimizi tütün, alkol, uyuşturucu madde ve davranışsal bağımlılıklara karşı korumak, fiziksel ve ruhsal açıdan iyi olmalarını sağlamak, tüm risklere karşı farkındalıklarını arttırmak amacıyla rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri tarafından gelişimsel önleyici, iyileştirici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmektedir. 

Bu bağlamda sigara, türün, alkol, yasadışı madde ile teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkların ele alındığı Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bağımlılık Çalıştayı" Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanımız Sayın Serpil ALTUNCU VAROL'un açılış konuşmaları ile başladı.

Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü A Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 30 49 / 0312 413 30 38

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.