Page 8 - sel
P. 8

S e l e  k a r ş ı  ö n l e m i n i z i

    ö n c e d e n  a l ı n
    1. Sel riski büyük olan bir bölgede
    yaşıyorsanız hava durumu bilgilerini ve
    uyarılarını sürekli olarak takip edin.

    2. Sel gerçekleşmeden önce aileniz veya
    çalışanlarınız için bir tahliye ve afet planı
    yapın.

    3. Elektrikli cihazlarınızı yüksek yerlere
    koyun.
    4. Temiz ve kapalı kaplarda içme suyu
    bulundurun.

    5. Bir miktar konserve gıda depolayın.

    6. Afetler için hazırladığınız Hayata
    Devam Çantanızı sel durumunda da
    kullanabilirsiniz. 7. Sel sonrası olası kayıplarınızı güvence
 altına almak için iş yerinizi, evinizi ve
 eşyalarınızı, hatta ailenizi sigorta ettirin.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13