Page 7 - sel
P. 7

S e l i n  n e  o l d u ğ u n u  b i l i n
    Dünyada selden etkilenme ihtimali olmayan
    çok az yer vardır. Bir gün karşılaşabileceğinizi
    bilerek nasıl korunacağınızı öğrenin!


    Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için
    tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani,
    büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir.
    Sel en çok nehir yataklarının taşması sonucu
    oluşur. Taşmalar ani ve kuvvetli yağışlar ya da
    kar erimesi nedeniyle gerçekleşir.


    Aracınızdayken sel içinde kalırsanız, hemen aracı
    kapatın ve yüksek bir yere çıkın. Suyun 30 cm.
    yükselmesi araç üzerinde 700 kiloluk itmeye neden
    olur. 60 cm.lik yükselme bir aracı sürüklemeye yeter.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12