Page 11 - sel
P. 11

İ l k  Y a r d ı m  B i l g i l e r i    İlk yardım müdahalelerinde kazazedelerin mümkün olduğunca az
    hareket ettirilmesi gerekmektedir.

    Etkin bir ilk yardım müdahalesinin bir gün sevdikleriniz için de
    gerekli olabileceğini unutmayın! Sağlık Bakanlığı tarafından
    yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan ilk yardım eğitimi alın ve
    aile bireylerinizi de bu yönde teşvik edin.

    112 arandığında tam adresle birlikte olay yerinin yakın olduğu
    bilindik bir yer ismi de verilmelidir. Ayrıca, ihbarda bulunurken
    mümkün olduğunca net ve sakin konuşmaya çalışınız.

    İlk yardım müdahalelerinde en önemli konulardan biri de olay yeri
    güvenliğidir. İlk yardım müdahalesi yapacak kişiler, öncelikle olay
    yerinde bir durum değerlendirmesi yapmalı ve ortamı emniyetli
    hale getirmelidirler.

    Kalp masajı 0-1 yaş arası bebeklerde iki parmakla, 1-8 yaş
    arası çocuklarda tek elle ve yetişkin bireylerde iki el kullanarak
    yapılmalıdır.

    İlk yardımın 3 temel unsuru; havayolu açıklığı, solunum ve dolaşımın
    değerlendirilmesidir. Bunlara aynı zamanda ilk yardımın “ABC”’si de
    denilmektedir.
         Dikkat! Eğitiminiz yoksa kesinlikle
         ciddi müdahaleleri kendiniz yapmayın,
         hemen yardım çağırın!
   6   7   8   9   10   11   12   13   14