Page 7 - deprem
P. 7

D e p r e m i n  n e  o l d u ğ u n u  b i l i n
    Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya
    çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsma
    olayına “deprem” denir. Deprem, toprak üzerindeki yapıları yıkıp
    can kaybına uğratacak kadar yıkıcı olabilir.

    Dünyanın gelişmiş ülkelerinde “deprem erken uyarı sistemi”
    kullanılmaktadır ve depremin merkez üssüne olan uzaklığa
    bağlı olarak uyarı süresi 1 dakikaya kadar çıkmaktadır. Olası
    bir Marmara depreminde fay hattına olan uzaklık göz önüne
    alındığında, erken uyarı sistemiyle kazanabileceğimiz süre
    ortalama 8 saniyedir.
    Ancak ne yazık ki Türkiye’de henüz aktif bir “deprem erken
    uyarı sistemi” yoktur.


    Depremin şiddeti nasıl ölçülür?

    Yeryüzünde meydana gelen depremlerin şiddeti genellikle Richter
    ölçeklerine göre tespit edilir. Bu ölçek 1935 yılında Kaliforniya
    Üniversitesi’nden Charles Richter tarafından geliştirilmiştir. Richter ölçeği
    10 derecelidir.
    Bugüne kadar, Richter ölçeğine göre tespit edilen en şiddetli sarsıntı 1960
    yılında Şili’de 9,5 şiddetinde olmuştur. Depremlerin büyüklükleri kadar
    süreleri de verdikleri zarar miktarını etkilemektedir.    Richter ölçeğine göre 8,6 büyüklüğünde bir
    deprem, 4,3 büyüklüğündeki bir depremden
    2 kat değil 10.000 kat daha güçlüdür.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12