Page 11 - deprem
P. 11

D e p r e m  s o n r a s ı n d a

    y a p m a n ı z  g e r e k e n l e r    1. Artçı depremleri bekleyin. Artçı depremleri her hissettiğinizde
    yatın, tutunun ve kendinizi koruyun.

    2. Hasar görmüş binalardan uzak durun. Yetkililer bir tehlike
    olmadığını söyleyene kadar evinize girmeyin.

    3. Acil durum haricinde telefonları kullanmayın.
    4. Bina içlerinde sigara içmeyin. Kapalı mekanlarda sigara içmek
    yangına neden olabilir.

    5. Eğer herhangi bir gaz kokusu alıyor veya kaçak olduğuna dair
    herhangi bir ses duyuyorsanız bir pencere açın ve hızlı bir şekilde
    bulunduğunuz yeri terk edin. Mümkünse bina dışındaki ana gaz
    vanasını kapatın.

    6. Elektrik sisteminde herhangi bir kıvılcım veya uçları açığa
    çıkmış, kopmuş elektrik kabloları görürseniz hemen ana sigorta
    kutusundan sigortayı kapayın.
      Böyle Yap!
   6   7   8   9   10   11   12   13