DİSREP HAKKINDA


Sınıf Rehberlik Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ile Temel İlkeleri ve 2023 Eğitim Vizyonu esas alınarak hazırlanmıştır. Program 2023 Eğitim Vizyonu’na paralel olarak sadece beceri kazandırmayı değil, öğrencilerin edindikleri bilgileri beceriye, becerilerini de görgüye taşımalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sınıf Rehberlik Programı’nın her aşamasında soruna odaklı bir yaklaşımdan ziyade öğrencilerimizi gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara karşı hazırlıklı hâle getirmeyi amaçlayan, gelişimsel, yeterlik ve güç temelli bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşımla paralel olarak da kazanımların tamamı olumlu cümlelerle ifade edilmiş, sorunlara ve zayıf yönlere değil, olumlu yönlere vurgu yapılmıştır. Bu amaç için Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim alanlarının amaçları, yeterlikleri ve kazanımları belirlenmiştir.
Sınıf Rehberlik Programı’nın misyonu, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanına ilişkin hedeflerle paralel bir şekilde öğrencilerin akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişimlerine katkı sağlamaktır. Türkiye’nin eğitim politikaları ve öğrencilerin ihtiyaçlarının birleşimini temel alan bu program ile öğrencilerin her bir gelişim alanına ilişkin bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmak, karakter güçleri gelişimini desteklemek ve örgün eğitim sürecinden akademik başarıları ve iyi oluşları yüksek şekilde mezun olmaları amaçlanmaktadır.
Sınıf Rehberlik Programı ile öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığının öğretim programlarında yer alan kök değerlerle (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) birlikte karakter güçlerinin de (azim ve kararlılık, öğrenme aşkı, merak, umut ve iyimserlik, nezaket, sosyal zekâ, yaşam coşkusu, cesaret, tedbirlilik, affedicilik, şükran duyma, mizah gibi) geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dijital sınıf rehberlik etkinlikleri platformu ile sınıf rehber öğretmenlerinin her hafta uygulaması gereken etkinliklerin dijital ortama aktarılması amaçlanmıştır. Bu sayede sınıf rehber öğretmenleri akıllı tahta aracılığıyla her hafta etkinlikleri daha kolay ve dikkat çekici şekilde uygulayabileceklerdir. Etkinlikleri uygulayan öğretmen sayısı ve verimlilik arttırılacaktır. Öğrenciler bazı etkinlikleri kendi başlarına online olarak gerçekleştirebilecektir. Pandemi gibi uzaktan eğitime devam edilmesi gereken durumlarda öğretmen ve öğrenciler etkinlikleri uzaktan yapabileceklerdir.

Bu Çalışmanın İçeriğinde Neler Var?

Bu platformda Akademik, Kariyer ve Sosyal Duygusal gelişim alanlarının amaçları, yeterlikleri ve kazanımları yer almaktadır. Hedef kitlesi olarak ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sınıf ortamında sınıf rehberlik öğretmenleri ve uzman okul psikolojik danışmanları ile yapabilecekleri etkinlikler yer almaktadır.

İlkokul

Ortaokul

Ortaöğretim

REHBERLİK TÜRLERİ


Rehberlik Türleri Nelerdir?

Sosyal Duygusal Gelişim

Akademik Gelişim

Kariyer Gelişimi