Yüklenİyor

Psikososyal Dijital Destek Merkezi

Fiziksel
Gelişim
Bilişsel
Gelişim
Duygusal
Gelişim
Toplumsal
Gelişim

PSİKOSOSYAL
DESTEK
PROGRAMLARI

Okul ve okul öncesi eğitim alanında öğrenciler, öğretmenler ve aileler için Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile psikolojik sağlamlığı arttıracak şekilde geliştirilmiş dijital etkinlik programından oluşmaktadır.

Detaylı BİLgİ

Benim Yapabildiklerim.

Yapabileceklerimi farkediyorum ve kendimi daha iyi tanıyorum.

Kendimi Farkediyorum.

Duygu düşünce ve davranışlarımı farkediyor ve güçleniyorum.

Ben Olsam Ne Yapardım?

Kullanabileceğim olumlu başa çıkma yöntemlerini keşfediyorum.

Psikolojik
Dayanıklılık

Psikolojik dayanıklılık, travmadan sonra önceki duruma dönmeyi kolaylaştıran en önemli kişisel faktörlerden biridir. Psikolojik dayanıklılık, dışsal/içsel stres faktörlerine çözüm bulabilmek ve kişisel hatalar ya da hayal kırıklıklarıyla baş edeilmek, öngörülemeyecek ve zarar verecek durumlardan kaçınacak ileri görüşlülüğe sahip olmak, baskı altındayken duyguları kontrol etmek ve çözüm aramak olarak tanımlanır (MacConville ve Rae, 2012).

Doğal Afetler

"Hazırlıklı Olmak Hayat Kurtarır."