Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
Kapak Resmi
E-ISSN 2757-6248 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü |


MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
3. sayısı yayımlanmıştır.MİLLİ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ 2021 SAYISI

Makale Son Kabul Tarihi: 26 Aralık 2021

Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi'ne DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ozelegitimrehberlikdergisi) aracılığıyla da ulaşabilir, makale gönderebilirsiniz. 

Millî Eğitim Özel Eğitim Ve Rehberlik Dergisi
 1. 6. Sınıf Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin ‘Elektriğin İletimi’ Ünitesi Öğretimine Yönelik İhtiyaçları
  Sayfalar 1 - 32
  Betül OKCU, Mustafa SÖZBİLİR, Mustafa Şahin BÜLBÜL
 2. Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ile Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 33 - 62
  Serdal ÖZGÖZGÜ, Hamdi ŞİMŞEK, Mustafa F. ARIKAN, Abdullah ALYAPRAK, Bayram GÜNAY, Nur EYİGÜNGÖR
 3. Özel Yetenekli Öğrencilerde Mükemmeliyetçilik ve Duygusal Zekâ: Bir Derleme Çalışması
  Sayfalar 63 - 91
  Afra Selcen TAŞDELEN , Serap EMİR
 4. Bedensel Engelli Bireylerin Dünyasından Sosyal Hayata Entegrasyon
  Sayfalar 92 - 121
  Neslihan ÇIKRIKÇI, Özkan ÇIKRIKÇI
 5. Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Algılanan Sosyal Destek Utangaçlık ve Benlik Saygısı
  Sayfalar 122 - 154
  Elif SAN, Gökhan GÜMÜŞ, Ercan KOCAYÖRÜK
 6. Grupla Psikolojik Danışmada Liderin Öz Farkındalığının Önemi
  Sayfalar 155 - 176
  Güldener ALBAYRAK
 7. Özel Yetenekli Öğrencilerde Beklenmedik Başarısızlık ve Olası Nedenleri
  Sayfalar 177 - 211
  Ayşe GÖNÜLTAŞ, Serap EMİR
 8. Farklı Okuma Düzeylerindeki Çocukların Okuma, Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerilerinin Boylamsal Karşılaştırması
  Sayfalar 212 - 245
  Cevriye ERGÜL, Burcu KILIÇ-TÜLÜ, Gözde AKOĞLU,Meral Ç. ÖKCÜN-AKÇAMUŞ, Zeynep BAHAP-KUDRET
 9. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Süreçlerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 246 - 280
  Mehmet YÜREKLİ, Pınar ŞAFAK
 10. Özel Gereksinimli Bireylerin Ebeveynlerinin RAM, Okul Psikolojik Danışmanı ve Özel Eğitim Öğretmeni Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 281 - 318
  Ramazan ÇOK, Seda SEZER, Yunus E. AYDIN
 11. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları
  Sayfalar 319 - 328
 12. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi 1. Sayı

 13. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi 2. Sayı

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi

E-ISSN 2757-6248 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü |
Kapak Resmi

MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
3. Sayısı yayımlanmıştır.


MİLLİ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ 2021 OCAK SAYISI

Makale Son Kabul Tarihi: 26 Aralık 2021

Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi'ne DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ozelegitimrehberlikdergisi)
aracılığıyla da ulaşabilir, makale gönderebilirsiniz.


Millî Eğitim Özel Eğitim Ve Rehberlik Dergisi
 1. 6. Sınıf Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin ‘Elektriğin İletimi’ Ünitesi Öğretimine Yönelik İhtiyaçları
  Sayfalar 1 - 32
  Betül OKCU, Mustafa SÖZBİLİR, Mustafa Şahin BÜLBÜL
 2. Lise Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ile Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 33 - 62
  Serdal ÖZGÖZGÜ, Hamdi ŞİMŞEK, Mustafa F. ARIKAN, Abdullah ALYAPRAK, Bayram GÜNAY, Nur EYİGÜNGÖR
 3. Özel Yetenekli Öğrencilerde Mükemmeliyetçilik ve Duygusal Zekâ: Bir Derleme Çalışması
  Sayfalar 63 - 91
  Afra Selcen TAŞDELEN , Serap EMİR
 4. Bedensel Engelli Bireylerin Dünyasından Sosyal Hayata Entegrasyon
  Sayfalar 92 - 121
  Neslihan ÇIKRIKÇI, Özkan ÇIKRIKÇI
 5. Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Algılanan Sosyal Destek Utangaçlık ve Benlik Saygısı
  Sayfalar 122 - 154
  Elif SAN, Gökhan GÜMÜŞ, Ercan KOCAYÖRÜK
 6. Grupla Psikolojik Danışmada Liderin Öz Farkındalığının Önemi
  Sayfalar 155 - 176
  Güldener ALBAYRAK
 7. Özel Yetenekli Öğrencilerde Beklenmedik Başarısızlık ve Olası Nedenleri
  Sayfalar 177 - 211
  Ayşe GÖNÜLTAŞ, Serap EMİR
 8. Farklı Okuma Düzeylerindeki Çocukların Okuma, Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerilerinin Boylamsal Karşılaştırması
  Sayfalar 212 - 245
  Cevriye ERGÜL, Burcu KILIÇ-TÜLÜ, Gözde AKOĞLU,Meral Ç. ÖKCÜN-AKÇAMUŞ, Zeynep BAHAP-KUDRET
 9. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Süreçlerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 246 - 280
  Mehmet YÜREKLİ, Pınar ŞAFAK
 10. Özel Gereksinimli Bireylerin Ebeveynlerinin RAM, Okul Psikolojik Danışmanı ve Özel Eğitim Öğretmeni Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 281 - 318
  Ramazan ÇOK, Seda SEZER, Yunus E. AYDIN
 11. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları
  Sayfalar 319 - 328
 12. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi 1. Sayı

 13. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi 2. Sayı