Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAYICI EĞİTİMİ KURSU'NUN İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLARI ÖNLEMEYE YÖNELİK GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAYICI EĞİTİMİ KURSU'NUN İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Davranışsal Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Uygulayıcı Eğitimi Kursu'nun İlki Gerçekleştirildi.

Bağımlılıklar ile mücadelenin kararlılık ile sürdürülmesi, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla 2019/2 sayılı Bağımlılık ile Mücadele Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) oluşturulmuştur. Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu tarafından; Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2019-2023) oluşturulmuştur. Bakanlığımız eylem planları ve Bağımlılık İle Mücadele Yüksek Kurul kararları doğrultusunda görev ve sorumluklarını yürütmektedir.

Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurul kararları doğrultusunda davranışsal bağımlılıklara karşı önleyici tedbirlerin alınması için örnek bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Önleyici çalışmalara katılan ancak problemli internet kullanımı devam eden ortaokul ve lise öğrencilerinin tespit edilerek grupla müdahale programına katılmalarını ve aynı zamanda okul-aile-toplum ekseninde ilgili kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden yararlanmalarını amacıyla Okul Temelli Toplum Destekli Model geliştirilmiştir.

Modelde yer alan grup müdahale programı hazırlıkları için Mart 2021 yılında çevrim içi odak grup görüşmeleri düzenlenmiştir. Odak grup görüşmeleri sonucunda öğrenci, aile ve öğretmenlerden elde edilen bulgular doğrultusunda Haziran-Eylül 2021 tarihlerinde ortaokul ve lise öğrencileri için "Değişen Ben" adıyla müdahale programı taslağı hazırlanmıştır. Hazırlanan programın pilot çalışması Ankara, Kahramanmaraş, Kırıkkale, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Bursa, Erzurum, Sinop, Uşak, Kütahya illerinde uygulanmıştır. Grup müdahale programının pilot çalışması Ocak 2022'de tamamlanmıştır. Programa katılan öğrenciler ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda oturumlar sırasında kendileri hakkındaki farkındalıkları ile (öğretmen ve veli görüşmeleri ile birlikte) okuldaki ve yakın çevredeki sosyal, sportif faaliyetlere yönlendirilmiştir. Yine grup müdahale programına katılan öğrenciler okul ve çevrelerindeki yüzme, voleybol, futbol, resim kurslarına, tiyatro, okul gazetesi, TÜBİTAK projesi, kısa film yarışması gibi etkinliklere katılım sağlamışlardır.

Pilot uygulama sonrası Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanların grupla psikolojik danışma bilgi ve becerilerini artırmak ve programın yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 20-24 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde 70 katılımcı ile "Davranışsal Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Uygulayıcı Eğitimi Kursu" düzenlenmiştir.

Beş gün boyunca devam eden grupla psikolojik danışma uygulamalarının yer aldığı kursta Anadolu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Aydoğan Aykut Ceyhan, Prof. Dr. Esra Ceyhan, Dr. Öğrt. Üyesi Deniz Güler ve Dr. Öğrt. Üyesi Ferhat Bayoğlu eğitici olarak görev almış olup, programın pilot uygulamasını tamamlayan psikolojik danışmanlar da sürece katkı sağlamışlardır.

Davranışsal Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Uygulayıcı Eğitimi Kursunun İlki Gerçekleştirildi.Davranışsal Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Uygulayıcı Eğitimi Kursunun İlki Gerçekleştirildi.Davranışsal Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Uygulayıcı Eğitimi Kursunun İlki Gerçekleştirildi.Davranışsal Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Uygulayıcı Eğitimi Kursunun İlki Gerçekleştirildi.Davranışsal Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Uygulayıcı Eğitimi Kursunun İlki Gerçekleştirildi.Davranışsal Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Grupla Psikolojik Danışma Uygulayıcı Eğitimi Kursunun İlki Gerçekleştirildi.

Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü A Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 30 49 / 0312 413 30 38

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.