Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ

Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu: Çevre bilincine sahip bir nesil yetiştirmek, bugün her zamankinden daha önemlidir. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde, sel, kuraklık gibi üzücü doğa olaylarının daha sık görülmeye başlandığı, bu gerçekle yüzleşerek harekete geçilmesi ve çocukların çevreyle ilgili farkındalıklarının artırılması gereklidir. TAGEM ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanmış olan bu protokol, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak için uygulanacak güçlü bir iş birliğini kapsamaktadır.
GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ

Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak için uygulanan güçlü iş birliği amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Antalya, Konya, Tokat, Samsun ve Şanlıurfa ilinde bulunan bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) öğrencilerimiz; Tarımsal Araştırma Enstitülerinin çalışma alanları ve bölümlerini gezerek tarımdan sofraya ekmeğimiz, tarımda kullanılan alet ve makineler, enstitüde bulunan yapay mera gezisi ve keklik yetiştirme konularında, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinde, güç kaynakları ve tarım makinalarının kullanımı, bitkisel ve hayvansal üretim bir bütün olduğundan, insanların besin kaynakları çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi, bitkilerin besin gereksinimleri, bu besinlerin bitki tarafından nasıl elde edildiği, besinlerin toprakta bulunmaması durumunda çiftçilerin yapması gerekenler ve tarımsal üretimle ilgili güncel konular hakkında temel bilgiler edinip çevreyi koruma ve sahiplenme bilinci ile birlikte tarımsal bilgi kazandılar.

Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu: "Çevre bilincine sahip bir nesil yetiştirmek, bugün her zamankinden daha önemlidir. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde, sel, kuraklık gibi üzücü doğa olaylarının daha sık görülmeye başlandığı, bu gerçekle yüzleşerek harekete geçilmesi ve çocukların çevreyle ilgili farkındalıklarının artırılması gereklidir. TAGEM ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanmış olan bu protokol, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak için uygulanacak güçlü bir iş birliğini kapsamaktadır."

BİLSEM'ler ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğinde bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören özel yetenekli öğrencilerimiz ile öğretmenlerimize çevreyi koruma ve sahiplenme bilinci ile birlikte tarımsal bilgi kazandırmak amacıyla imzalanan bu protokol;

- Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi,

- Özel yetenekli öğrencilerimize çevreyi koruma ve sahiplenme bilinci kazandırmayı,

- Doğal kaynakların daha etkin kullanılması ve korunması hakkında bilinçlendirmeyi,

- Tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki sağlığı, hayvancılık ve su ürünleri, hayvan sağlığı, gıda-yem, tarım teknolojileri ve mekanizasyon, toprak bilimi, ve biyoçeşitlilik konularında uzman teknik eğitici desteği sağlamayı

- Eğitim ve teknik gezi konularında ORGM'ye TAGEM ve Enstitülerin iş takviminin uygunluğu çerçevesinde uzman desteği sağlamayı ve uzman kişiler tarafından söyleşiler, e-konferanslar gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

 

GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ..GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.GELECEK NESİLLERİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR BİR ORTAMDA YAŞAMALARINI SAĞLAMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ.

Emniyet Mah. Gazeteci Muammer Yaşar Bostancı Cad. MEB Beşevler Kampüsü A Blok, 06560 Beşevler, Yenimahalle / ANKARA - 0312 413 30 49 / 0312 413 30 38

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.