Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Grup Başkanlığı

 

Görevleri

a) Merkezlerin etkili ve verimli eğitim hizmeti verebilmesi için gerekli tedbirleri almak,
b) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak,
c) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin gelişimlerini sağlamak,
ç) Mobil rehberlik hizmetlerini planlamak ve uygulamak,
d) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,
e) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Çalışma Grupları

● Rehberlik ve Araştırma Merkezi Grubu
● Psikososyal Hizmetler Grubu

İletişim

Ayşe Seza KARAMAN
Grup Başkanı

 

İletişim:

Tel : 0312 212 76 19

Faks: 0312 213 13 56

e-posta: oer_ram@meb.gov.tr