Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı

 

Görevleri

a) Özel eğitim ile ilgili öğretim programlarını hazırlamak ve hazırlatmak,
b) Ders kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik kitap ve ders yazılım (içerik) standartlarını belirlemek,
c) Ders kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik kitap ve ders yazılımlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
ç) Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
d) Her tür ve düzeydeki özel eğitim ve rehberlik materyallerini hazırlamak ve hazırlatmak,
e) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Çalışma Grupları

● Öğretim Programları, Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Grubu
● Ders Kitapları ve Eğitim Araç-Gereçleri Araştırma ve Geliştirme Grubu

İletişim

Raziye ERDEM
Grup Başkanı

 

İletişim:

Tel : 0312 212 76 19

Faks: 0312 213 13 56

e-posta: oer_materyal@meb.gov.tr