Özel Büro

 

Görevleri

Genel Müdür ve Grup Başkanlarının sekretarya hizmetleri ile Genel Müdürlüğün personel, idari, mali, bütçe ve yardımcı hizmet işlerini yapmak.

Çalışma Grupları

● İnsan Kaynakları, İdari ve Destek Hizmetleri Grubu
● Bütçe Yatırım ve Donatım Hizmetleri Grubu

İletişim

 

 

İletişim:

Tel : 0312 212 76 18

        0312 413 30 70 (İnsan Kaynakları, İdari ve Destek Hizmetleri Grubu)       

        0312 413 30 42-47 (Bütçe Yatırım ve Donatım Hizmetleri Grubu)

 

Faks: 0312 213 13 56

e-posta: oer_ozelburo@meb.gov.tr