İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı

 

Görevleri

a) Eğitim ve öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
b) Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek,
c) Yurt içi ve yurt dışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
ç) Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,
d) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Çalışma Grupları

● İzleme, İnceleme ve Değerledirme Grubu
● Projeler Grubu
● Bilişim Hizmetleri ve İstatistik Grubu

İletişim

Mehmet Ata ÖZTÜRK

Grup Başkanı

 

İletişim:

Tel : 0312 212 76 17

Faks: 0312 213 13 56

e-posta: oer_izleme@meb.gov.tr