2017 Yılı Okul/Kurum Taşınır (Donatım) Talepleri Duyurusu