Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
Kapak Resmi
E-ISSN 2757-6248 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü |


MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
İkinci sayısı yayımlanmıştır.MİLLİ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ 2021 SAYISI

Makale Son Kabul Tarihi: 26 Aralık 2021

Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi'ne DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ozelegitimrehberlikdergisi) aracılığıyla da ulaşabilir, makale gönderebilirsiniz. 

Millî Eğitim Özel Eğitim Ve Rehberlik Dergisi
 1. TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 30
  Sinem ERTURAN, Zekiye BAŞARAN, Bülent ELBASAN
 2. REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNCE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÖNLENDİRME KARARLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 31 - 61
  Mesut AŞIK, Taşkın YILDIRIM
 3. COVID-19 PANDEMİSİNİN 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK SÜRECİNE YANSIMALARI
  Sayfalar 62 - 94
  Musa ÇETİNKAYA, Esra ASICI
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI İLE DEPRESYON, KAYGI, UMUTSUZLUK VE STRES DÜZEYLERİ
  Sayfalar 95 - 120
  İrem KARLUKAÇ, Özlem ULAŞ KILIÇ
 5. PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN EBEVEYNLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 121 - 147
  Esra ÜRESİN, Şerife Şenay İLİK, Arzu ANIL, Eda ALICIOĞLUGİL
 6. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZ YETKİNLİKLERİ İLE İKİNCİL TRAVMATİK STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 148 - 173
  Bilge BAĞCI, Ahmet UĞUR, Esra ÇALIK, İsmail B. UZUN, İbrahim H. BAŞIBEYAZ
 7. KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM GÖREN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE İLİŞKİN BİLİŞSEL KURGULARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 174 - 206
  Fuat AYDOĞDU, Yücel ALTAY, Yaşar DİLBER
 8. ÇEVİRİMİÇİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 207 - 239
  Şebnem ASLAN, Gözde AKŞAB, Kübra KORKMAZ, Fulya TÜRK, Zeynep HAMAMCI
 9. COVID-19 SALGIN DÖNEMİ DUYGUSAL YEME DAVRANIŞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 240 - 268
  O. Nejat AKFIRAT, Deniz G. KILÇIK
 10. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİKTE ÖNEMLİ BİR ALAN: SAĞLIK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE REHBERLİĞİ
  Sayfalar 269 - 300
  Ali ERYILMAZ, Mehmet F. ŞİRAZ
 11. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BECERİLERİNİN PROBLEMATİK İNTERNET KULLANIMINI YORDAMASI
  Sayfalar 301 - 331
  Saliha GÜN, S. Barbaros YALÇIN
 12. COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
  Sayfalar 332 - 374
  Evren ERZEN
 13. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları
  Sayfalar 375 - 384
 14. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi 1. Sayı

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi

E-ISSN 2757-6248 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü |
Kapak Resmi

MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
2. Sayısı yayımlanmıştır.


MİLLİ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ 2021 OCAK SAYISI

Makale Son Kabul Tarihi: 26 Aralık 2021

Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi'ne DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ozelegitimrehberlikdergisi)
aracılığıyla da ulaşabilir, makale gönderebilirsiniz.


Millî Eğitim Özel Eğitim Ve Rehberlik Dergisi
 1. TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 30
  Sinem ERTURAN, Zekiye BAŞARAN, Bülent ELBASAN
 2. REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNCE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YÖNLENDİRME KARARLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 31 - 61
  Mesut AŞIK, Taşkın YILDIRIM
 3. COVID-19 PANDEMİSİNİN 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLIK SÜRECİNE YANSIMALARI
  Sayfalar 62 - 94
  Musa ÇETİNKAYA, Esra ASICI
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI İLE DEPRESYON, KAYGI, UMUTSUZLUK VE STRES DÜZEYLERİ
  Sayfalar 95 - 120
  İrem KARLUKAÇ, Özlem ULAŞ KILIÇ
 5. PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN EBEVEYNLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 121 - 147
  Esra ÜRESİN, Şerife Şenay İLİK, Arzu ANIL, Eda ALICIOĞLUGİL
 6. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZ YETKİNLİKLERİ İLE İKİNCİL TRAVMATİK STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 148 - 173
  Bilge BAĞCI, Ahmet UĞUR, Esra ÇALIK, İsmail B. UZUN, İbrahim H. BAŞIBEYAZ
 7. KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM GÖREN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE İLİŞKİN BİLİŞSEL KURGULARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 174 - 206
  Fuat AYDOĞDU, Yücel ALTAY, Yaşar DİLBER
 8. ÇEVİRİMİÇİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADA YAŞANAN GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 207 - 239
  Şebnem ASLAN, Gözde AKŞAB, Kübra KORKMAZ, Fulya TÜRK, Zeynep HAMAMCI
 9. COVID-19 SALGIN DÖNEMİ DUYGUSAL YEME DAVRANIŞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 240 - 268
  O. Nejat AKFIRAT, Deniz G. KILÇIK
 10. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİKTE ÖNEMLİ BİR ALAN: SAĞLIK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE REHBERLİĞİ
  Sayfalar 269 - 300
  Ali ERYILMAZ, Mehmet F. ŞİRAZ
 11. COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BECERİLERİNİN PROBLEMATİK İNTERNET KULLANIMINI YORDAMASI
  Sayfalar 301 - 331
  Saliha GÜN, S. Barbaros YALÇIN
 12. COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
  Sayfalar 332 - 374
  Evren ERZEN
 13. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları
  Sayfalar 375 - 384
 14. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi 1. Sayı