Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi
Kapak Resmi
E-ISSN 2757-6248 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü |


MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
İkinci sayısı yayımlanmıştır.MİLLİ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ 2021 SAYISI

Makale Son Kabul Tarihi: 26 Aralık 2021

Millî Eğitim Özel Eğitim Ve Rehberlik Dergisi
Cilt 1 - Sayı 1 - 27 OCAK 2021 indirmek için tıklayınız
 1. Pdr’de Yapay Zekâ (Aı) Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 25
  Murat CANPOLAT
 2. Altıncı Sınıfa Devam Eden Görme Engelli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öğretim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 26 - 64
  Fatih YAZICI, Şeyda GÜL, Mustafa SÖZBİLİR, Salih ÇAKMAK, Cem ASLAN
 3. Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Doyumunun Bir Yordayıcısı Olarak Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutumu
  Sayfalar 65 - 97
  Başaran GENÇDOĞAN, Arzu GÜLBAHÇE
 4. Öğretmenlerin Tükenmişlik ve Mental İyi Oluş Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kahta İlçesi Örneği
  Sayfalar 98 - 125
  Selim ASLAN, Abdulkadir ERTÜRK, Ömer ARUTAY, Murat ARDIÇ, Ali SONKUR
 5. Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yapma ve Makale Yazma Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 126 - 158
  Ahmet KURNAZ, İbrahim ERDOĞAN, Zehra ATBAŞI
 6. Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Yaşam Pozisyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 159 - 193
  Ceren YOLDAŞ ÖRS, Haktan DEMİRCİOĞLU
 7. Uzaktan Eğitim Sürecinde Psikolojik Danışmanların Krize Müdahale Deneyimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 194 - 230
  Yıldız ÖZTAN ULUSOY, Nergiz CİHANGÜL
 8. Annenin İşitme Kayıplı Çocuğuyla Kitaplarla Yaşantılarında Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi
  Sayfalar 231 - 268
  Hilal ATLAR, Yıldız UZUNER
 9. Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı: Türkiye Uygulamalarının Temelleri II
  Sayfalar 269 - 290
  Cahit Kaya, Enver Sarı, Merve Akdeniz
 10. Ortaokul Öğrencilerinin Okula Uyumunun Sokakta Çalışma Durumuna Göre İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)
  Sayfalar 291 - 317
  Mehmet E. Usta, Ahmet Uğur, Bilge Bağcı, Esra Çalık
 11. Okullarda Psikolojik Danışma Sürecinde Sanatın Kullanımı, Yararları ve Uygulama Örnekleri
  Sayfalar 318 - 342
  Berfin URAL
 12. Kaynaştırma Kapsamında Özel Gereksinimi Olan ve Olmayan Çocukların Duygu ve Davranış Bozukluklarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 343 - 382
  Emine ERATAY
 13. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları
  Sayfalar 383

Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi

E-ISSN 2757-6248 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü |
Kapak Resmi

MİLLÎ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ
2. Sayısı yayımlanmıştır.


MİLLİ EĞİTİM ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK DERGİSİ 2021 OCAK SAYISI

Makale Son Kabul Tarihi: 26 Aralık 2021Sayılar
Millî Eğitim Özel Eğitim Ve Rehberlik Dergisi
Cilt 1 - Sayı 1 - 27 OCAK 2021 indirmek için tıklayınız
 1. Pdr’de Yapay Zekâ (Aı) Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 25
  Murat CANPOLAT
 2. Altıncı Sınıfa Devam Eden Görme Engelli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öğretim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 26 - 64
  Fatih YAZICI, Şeyda GÜL, Mustafa SÖZBİLİR, Salih ÇAKMAK, Cem ASLAN
 3. Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Doyumunun Bir Yordayıcısı Olarak Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutumu
  Sayfalar 65 - 97
  Başaran GENÇDOĞAN, Arzu GÜLBAHÇE
 4. Öğretmenlerin Tükenmişlik ve Mental İyi Oluş Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kahta İlçesi Örneği
  Sayfalar 98 - 125
  Selim ASLAN, Abdulkadir ERTÜRK, Ömer ARUTAY, Murat ARDIÇ, Ali SONKUR
 5. Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yapma ve Makale Yazma Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 126 - 158
  Ahmet KURNAZ, İbrahim ERDOĞAN, Zehra ATBAŞI
 6. Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Yaşam Pozisyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 159 - 193
  Ceren YOLDAŞ ÖRS, Haktan DEMİRCİOĞLU
 7. Uzaktan Eğitim Sürecinde Psikolojik Danışmanların Krize Müdahale Deneyimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 194 - 230
  Yıldız ÖZTAN ULUSOY, Nergiz CİHANGÜL
 8. Annenin İşitme Kayıplı Çocuğuyla Kitaplarla Yaşantılarında Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi
  Sayfalar 231 - 268
  Hilal ATLAR, Yıldız UZUNER
 9. Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığı: Türkiye Uygulamalarının Temelleri II
  Sayfalar 269 - 290
  Cahit Kaya, Enver Sarı, Merve Akdeniz
 10. Ortaokul Öğrencilerinin Okula Uyumunun Sokakta Çalışma Durumuna Göre İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)
  Sayfalar 291 - 317
  Mehmet E. Usta, Ahmet Uğur, Bilge Bağcı, Esra Çalık
 11. Okullarda Psikolojik Danışma Sürecinde Sanatın Kullanımı, Yararları ve Uygulama Örnekleri
  Sayfalar 318 - 342
  Berfin URAL
 12. Kaynaştırma Kapsamında Özel Gereksinimi Olan ve Olmayan Çocukların Duygu ve Davranış Bozukluklarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 343 - 382
  Emine ERATAY
 13. Millî Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları
  Sayfalar 383