Genel Müdürlüğümüz > Vizyon

 

Vizyon

 

Tüm bireylerin kendini geliştirmeleri için, eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek ve eğitim sistemi içindeki özel gereksinimleri olan bireylerin tüm gelişim alanlarında ilerlemeleri için aktif ve interaktif eğitim ortamlarını sağlamaktır.

 

Vizyonumuzla ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak ve misyonumuzu daha etkili ve nitelikli bir şekilde hizmet verdiğimiz bireylere ulaştırabilmek amacıyla hazırladığımız stratejik planımızın oluşturulmasında iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerinden yararlanılmıştır.