Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

 

Görevleri

a) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi ve yerleştirilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve politikalar geliştirmek,
b) Özel yetenekli bireylerin eğitimini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimlerini artırmaya yönelik stratejiler hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
c) Özel yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili eğitim modelleri geliştirmek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak,
ç) Özel yetenekli bireylerin eğitiminde görev alan öğretmen ve personele yönelik verilecek eğitimleri tespit etmek, planlamak ve uygulamak,
d) Özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalarında bulunmak,
e) İlgili sektör ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
f) Görev alanıyla ilgili yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
g) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

İletişim

Necati BİLGİÇ

Grup Başkanı

 

İletişim:

Tel : 0312 212 76 17

Faks: 0312 213 13 56

e-posta: oer_ozelyetenek@meb.gov.tr