Genel Müdürlüğümüz 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı uygulamalarına devam etmektedir. Bu güne kadar 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı kapsamında 6012 rehber öğretmen uygulayıcı olarak yetiştirilmiş olup, bu rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla 255.172 anne babaya ulaşılmıştır. Daha fazla sayıda anne babaya ulaşmak amacıyla uygulayıcı eğitimlerimiz halen devam etmektedir.


12-16 Mart 2012 tarihleri arasında Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde 120 rehber öğretmenin katılımıyla “7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı Uygulayıcı Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarında Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Grup Başkanı Veysel ÖZTÜRK, rehber öğretmenlerin aile rehberliği hizmetlerini sunarken sınırları ve standartları belli, sistemli bir çalışma olan 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı uygulamaları ile daha nitelikli bir hizmet sunabileceklerini dile getirmiştir. ÖZTÜRK ayrıca, 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı aracılığıyla psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetlerinin önleme boyutunun daha fazla önem kazanacağının altını çizmiştir.
42 ilden gelen rehber öğretmenler ile 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı uygulamaları 63 ilde gerçekleştirilebilir düzeye gelmiştir.