Eğitim, Rehberlik ve Kaynaştırma Grup Başkanlığı

 

Görevleri

a) Özel eğitim uygulamaları ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
b) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
c) Rehberlik ve kaynaştırma sistem ve uygulamaları ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
ç) Okul rehberlik hizmetlerini geliştirmek ve uygulamak,
d) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Çalışma Grupları

● Eğitim ve Kaynaştırma Grubu
● Rehberlik Hizmetleri Grubu

İletişim

Yurdagül AYDOĞAN

Grup Başkanı

 

İletişim:

Tel : 0312 212 76 17

Faks: 0312 213 13 56

e-posta: oer_kaynastirma@meb.gov.tr