Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı

 

Görevleri

a) İlgili bakanlıklarla işbirliği içinde her tür özel eğitim kurumlarına yönelik politika ile stratejik gelişmeye yönelik çalışmalar yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejileri uygulamak,
b) Genel Müdürlükle ilgili eğitim kurumlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esaslar ile bu kurumların donanım standartlarını belirlemek,
c) Sistem ölçeğinde özel eğitim ve rehberlik politikaları geliştirmek,
ç) Özel eğitim, rehberlik ve yönlendirme süreçlerini planlamak,
d) Eğitim imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak,
e) Özel eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,
f) Yeni politika ve uygulamalarla ilgili hukuki düzenlemeleri hazırlamak,
g) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Çalışma Grupları

● Strateji Geliştirme Grubu
● Stratejik Planlama Grubu
● Mevzuat Grubu

İletişim

Dr. A. Hale BACAKOĞLU
Grup Başkanı

 

İletişim:

Tel : 0312 212 76 19

Faks: 0312 213 13 56

e-posta: oer_politika@meb.gov.tr